Доля, що піснею стала

716302e879e9        Славиться український народ своїми піснями на увесь світ. Славиться він видатними виконавцями – носіями цієї глибоко поетичної лірики. До справжніх народних талантів – самородків відноситься і Явдоха Микитівна Сивак (Зуїха), 160 років від дня народження якої відзначається в березні.
        Пропонуємо віртуальну виставку «Доля, що піснею стала», яка познайомить з життєвим шляхом видатної співачки, хранительки народної творчості.

Явдоха Зуїха – пісенний символ України.

«Пісні Явдохи Зуїхи – це пам’ятник простій,

рядовій колгоспниці. По-перше не «простій» чи «рядовій»,

а надзвичайно обдарованій людині, високого інтелекту.

Та й не тільки їй – це один із пам’ятників самому народу»
П.Тичина

Зуїха1Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра: [До кн. увійшло 925 кращих пісень] / Упоряд., передм., прим.: В.Юзвенко, М.Яценко, З.Василенко; Відп. ред. О.Дей. – К.: Наук. думка, 1965. – 810 с.
Дванадцять років учитель Г.Т.Танцюра записував від селянки із Зятківців на Гайсинщині Явдоїхи Микитівни Сивак (Зуїхи) зразки народної творчості. З величезного репертуару до цієї книги ввійшли 925 найкращих пісень: веснянок, колядок і щедрівок, весільних пісень, пісень про кохання та родинне життя, історичних, гумористичних і сатиричних та ін. Основну масу у збірнику становлять популярні українські пісні з мелодіями.
Записи і видання пісенного багатства Явдохи Зуїхи, в якому віддзеркалилися соціальний досвід народу, його світогляд, морально-етичні погляди, волелюбні прагнення і поетичний геній, має велике пізнавальне та історико-культурне значення.

Зуїха9[Пісні Явдохи Зуїхи] //Подільські криниці: Хрестоматія з л-ри рідного краю /Упоряд., вступ. ст., біогр. нариси А.Подолинного. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 1994. – Вип. 1. – С. 53-60.
Хрестоматія вперше знайомить з доробком найбільш визначних фольклористів, етнографів і письменників, які народились на Вінниччині або пов’язані з нашим краєм життям і творчостю. У розділах «Усна народна творчість, народні звичаї», «Українська література», «Іншомовні літератури» зібрано твори 33 земляків – видатних майстрів слова. Серед них, і записи Гната Танцюри від Явдохи Зуїхи. Також вперше друкуються матеріали до літературної карти Вінницької області.

 

Зуїха3Загадки Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра /Упоряд., передм., ред. М.Дмитренка.– К.: Ред. часоп. “Народознавство”, 1996. – 44 с.
До збірника ввійшли дивовижні, рідкісні народні загадки, що їх записав видатний фольклорист Гнат Трохимович Танцюра від славетної Явдохи Микитівни Зуїхи в селі Зятківцях на Поділлі.

 

 

 

 

 

Зуїха8Танцюра, Г. Весілля в селі Зятківцях /Упоряд., ред. М.Дмитренко, Л.Єфремова. /Гнат Танцюра– К.: Ред. часоп. «Народознавство», 1998. – 404 с.
Із змісту: [В описі весіл. обрядів використ. пісні Явдохи Зуїхи].
«Весілля в селі Зятківцях» Гната Танцюри – видатна пам’ятка традиційного українського весільного обряду, що вміщує 800 пісень, опис весілля за етапами, майже півтори сотні танцювальних мелодій, народні ігри. Це унікальна праця, що має велике пізнавальне те естетично-виховне значення. Вона – цінне етнографічно-фольклорне джерело для вивчення історії й культури України, розвитку суспільних та родинних відносин. Це – перлина українського весілля, перлина краєзнавства, яку зберегли для нащадків видатний збирач усної народної творчості Гнат Трохимович Танцюра і народна співачка Явдоха Зуїха.

Тисяча пісень подолянки Явдохи Зуїхи: [Вийшла з друку кн. «Пісні Явдохи Зуїхи»] //Вінниц. правда. – 1965. – 5 верес.

Юзвенко, В. Пісенне багатство Явдохи Зуїхи //Пісні Явдохи Зуїхи. /В. Юзвенко– К.: Наук. думка, 1965. – С. 8-12.

Ющенко, О. Хвилі пісенного моря: [Про збір матеріалу та вид. кн. «Пісні Явдохи Зуїхи»] /О.Ющенко.// Нар. творчість та етнографія. – 1968. – № 3. – С. 100-101.

Горб, Є. Невмируща пісня: [Про кн. «Пісні Явдохи Зуїхи»] /Є.Горб //Колгосп. вісті. – 1980. – 28 серп.

Дмитренко, М. Народні скарби Явдохи Зуїхи /Микола Дмитренко //Загадки Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра. – К.: Ред. часоп. «Народознавство», 1996. – С. 3.

Зуїха6Явдоха Зуїха – українська народна співачка: бібліогр. покажчик /укл. Голомовза В. – Гайсин: Центральна районна бібліотека, 2009.- 6 с.

 

 

У пісню вилилось її життя.

“Видатний майстер усного поетичного слова –

Явдоха Зуїха – по праву займає одне з перших місць

у ряді найвизначніших народних співаків слов’янського світу”
В.А.Юзвенко

Танцюра, Г. Явдоха Зуїха: Біограф. нарис /Гнат Танцюра //Пісні Явдохи Зуїхи. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 757-777.

Дмитренко, М. Пісенний талант Явдохи Зуїхи /Микола Дмитренко //Нар. творчість та етнографія. – 1980. – № 5. – С. 93-95.

Присяжнюк, Н. Доля, що піснею стала: [Про Я.Зуїху] Н.Присяжнюк// Комс. плем’я. – 1980. – 12 черв.

Зуїха4Дмитренко, М. Збирачі народних перлин./М.К.Дмитренко – К.: Знання, 1989. – 48 с.
Із змісту: [Про Я.Зуїху та Г.Танцюру ]. – С. 12-14, 20-23, 28.
Сотні шукачів народних самоцвітів зробили гідний внесок у збереження пам’яток українського фольклору, народної творчості. В цій брошурі йде мова про подвижницьку діяльність Г.Т.Танцюри, Н.А.Присяжнюк, І.І.Гурина, М.Ф.Мицика. Значне місце відводиться і Явдосі Зуїсі, славетній берегині народної пісні.

 

 

Зуїха5Подільський фольклор у збиранні та дослідженні. Тези міжнарод. науково-практичної конференції. – Вінниця: ПП «Нова книга», 2006. – 160 с.
Вінниччина багата народнопісенними джерелами та їх збирачами: і тими, які зробили значний внесок в історію української фольклористики, і сучасниками, які гідно продовжують славні традиції. Для багатьох збирачів і дослідників взірцем жертовного служіння рідному народові був і надовго залишається Гнат Танцюра, який здійснив титанічну справу, записуючи зразки народної творчості, в т.ч. від Явдоху Зуїхи.

 

 

Горішний, А. Скарби народної душі: [Творч. шлях нар. співачки Я.Зуїхи] /А.Горішний //Вінниц. газ. – 1995. – 28 лют.

Подільська Берегиня [Я.Зуїха] // Нар. армія. – 2000. – 23 черв.

Танцюра, Г. Записки збирача фольклору. /Гнат Танцюра. – Вінниця, 2001. – 100 с.
Із змісту: [Про Я.Зуїху]. – С. 15-18.
Книга Г.Т.Танцюри «Записки збирача фольклору» є докладним посібником для тих, хто хоче присвятити свою роботу збиранню пісенних зразків народної творчості. На підставі прикладів з власної практики автор дає поради про те, як проводити збирання, вивчення і систематизацію фольклорного матеріалу. У книзі подається струнка система методичних вказівок по збиранню фольклору, визначаються дані, якими повинен володіти фольклорист. Центральній місце у фольклорній спадщині Г.Т.Танцюри, без сумніву займають записи від Явдохи Зуїхи.

Зуїха7Дмитренко, М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика./Микола Дмитренко. – К.: Ред. часоп. “Народознавство”, 2001. – 576 с.
Із змісту: [Про Я. Зуїху]. – С. 41-43, 45-47.
До книги ввійшли дослідження українського фольклору та української фольклористики. Висвітлюються питання історії фольклористики, теорії видів, жанрів фольклору, проблеми «фольклор і символ», «фольклор і символ». Вміщено розділ і про Гната Танцюру, адже постаті Г.Танцюри і Явдохи Зуїхи є тим ідеальним зразком в історії світової фольклористики, коли гармонійно поєднались надзвичайна обдарованість народної співачки й ентузіазм та віртуозність талановитого збирача.

Горбунь, О. Феномен Явдохи Зуїхи та подвиг Гната Танцюри /Олена Горбунь //Подолія. – 2002. – 27 лют.

Червінчук, І. Явдоха Зуїха наспівала 1008 пісень. /Інна Червінчук. //Газета по-українськи. – 2010. – 12 берез.

Червінчук, І. Явдоха Зуїха: «За гарну пісню дала б око видерти». /Інна Червінчук. //Вінниччанка. – 2010. – №4. – С.10-11.

Зуїха Явдоха // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: 1990. – Т. 2. – С. 283-284.

Зуїха Явдоха //Митці України: Енцикл. довід. /Упоряд. М.Г.Лабінський, В.С.Мурза; Ред. А.В.Кудрицький. – К.: 1992. – С. 272.

Зуїха10Хоменко, Б. Зуїха Явдоха //З-над Божої ріки: Літ. бібліогр. слов. Вінниччини / Упоряд. і заг. ред. А.М.Подолинного. – 2-е вид. перероб. і доп. /Б. Хоменко. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – С. 130-131.
Біобібліографічний словник знайомить читачів з розвитком мистецтва слова на терені області, дає об’єктивну і максимально вичерпну інформацію про митців слова, які представляють давню, нову та новітню українську літературу. Окрім письменників, критиків та літературознавців, до словника увійшли фольклористи, етнографи, журналісти, які брали участь у творені мистецтв слова. Серед них і Явдоха Микитівна (Сивак) Зуїха. Її представлено в окремій статті.

 

Зуїха2Хоменко, Б. Зуїха Явдоха //Вінниччина фольклорна: Довід. /Б.Хоменко– Вінниця, 2004. – С. 31.
Мистецький геній народу залишив нам неоціненну спадщину: пісні, думи, легенди, казки. Вони доносять до нас картини і образи минулого життя, відкривають духовний світ народу, який одвіку прагнув до волі, щастя і краси. Довідник «Вінниччина фольклорна» – перше в області видання, де вміщені матеріали про збирачів фольклору, які народились чи жили на Вінниччині. Серед них і видатна співачка слов’янського співу – Явдоха Зуїха.

 

 

Явдоха Зуїха у серці своїх земляків.

«Навкруг могили Зуїхи – барвінок,
У спеку і в мороз не в’яне він.
Безсмертні, як барвінок, і народ наш,
І пісня його, сива та сумна.
Зав’яне та, яка сьогодні модна
А Зуїшиним вічність не страшна»

В.Сторожук. На могилі Явдохи Зуїхи

Бурбан, Я. Квітка у пісенному вінку України: [До 150-річчя з дня народж. талановитої співачки] /Я.Бурбан. //Сіл. вісті. – 2005. – 3 берез.

Дмитренко, М. Якби не її пісні: [До 150-річчя з дня народж. талановитої співачки] /Микола Дмитренко //Подолія. – 2005. – 1 берез.

Дмитренко, М.Пісенний символ України: [До 150-річчя з дня народж. талановитої співачки] /Микола Дмитренко //Літ. України. – 2005. – 24 берез.

Явдошині іменини: [Із фольклор. свята в Гайсин. р-ні. є урив. з біогр. нарису] /Л.Фарафон, А.Філонов //Земля Поділ. – 1993. – 7 квіт.

Гасюк, В. Явдоха Зуїха – навіки в серцях земляків: [Відзнач. її 145-річчя з дня народж. в Гайсин. р-ні] /В.Гасюк// Вінниччина. – 2000. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

Голомовза, В. У пісню вилилось її життя: [До 150-річчя з дня народж. талановитої співачки] /Валентина Голомовза. //Гайсин. вісн. – 2005. – 3 берез.

Новицький, А. Виразниця народної душі /А.Новицький. //Вінниц. газ. – 2000. – 29 лют.

Рябокінь, О. Український самородок: [До 145-річчя з дня народж. Я.Зуїхи /Олександр Рябокінь //Трибуна праці. – 2000. – 29 лют.; Подолія. – 2000. – 16 берез.

Гасюк, В. «Навіки в записах Танцюри Явдоха Зуїха живе»: [Про віншування фольклористки у рід. с. Зятківці Гайсин. р-ну] /В.Гасюк //Вінниччина. – 2000. – 15 берез. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

Увіковічено народну мудрість: [Відкр. пам’ятника «Народній пісні жити» збирачам фольклору Я.Зуїсі і Г.Танцюрі у с.Зятківці Гайсин. р-ну. Є фото] //Подолія. – 2001. – 4 лип.

Зіневич, О. Нетлінна свіча пам’яті: [у с. Кущинці встановлено стелу Я.Зуїсі] /О.Зіневич. //Подолія. – 2005. – 19 берез.

Тарасюк, Л. Хвилі пісенного моря: [відкриття пам. дошки Явдосі Зуїсі в с.Гнатівка] /Леонід Тарасюк. //Трибуна праці. – 2006. – 14 черв.

Художнє слово про берегиню народної пісні.

«В її особі відбилась одвічна і невмируща

любов народу до краси, до художньої творчості»
Гнат Танцюра

Дмитренко, М. Я воскресну!: Худож.-докум. повість [присвяч. Г.Танцюрі та Я.Зуїсі] //М. Дмитренко Допит: Повісті, оповід. – К.: Рад. письм., 1989. – С. 4-165.

Новосад, В. Збирач перлин народних: [Про докум. повість М.Дмитренка “Я воскресну!”]/В.Новосад // Вінниц. правда. – 1989. – 27 верес.

Сінкевич, Б. Квіти нев’янучі: [Докум. повість про видат. укр. фольклористів Я. Зуїху та Г. Танцюру] /Б.Сінкевич //Комс. плем’я. – 1971. – 11, 15, 20, 22, 27, 29 трав.; 19, 22 черв.; 1, 3, 5, 10, 12, 13 лип.

Сторожук, В. На могилі Явдохи Зуїхи: [Вірш]/Валентина Сторожук //Сторожук, В. Дивина: Поезії. – Вінниця, 2002. – С. 47-48.

Громова, Н. Зуїха-зірниця. /Наталя Громова. //Трибуна праці. – 2008. – 1 берез.

Громова, Н.Народній пісні жити./Наталя Громова. //Трибуна праці. – 2008. – 1 берез.

Громова, Н. Лист до Явдохи Зуїхи./Наталя Громова. //Гайсин. вісн. – 2006. – 8 черв.

Знов дзвенить піснями гайсинський край.

«Хай не будуть наші
внуки безголосі,
Хай тебе п’ють, пісне,
як цілющу воду…»

В.Сторожук

Ричков, М. Фестиваль фольклору [в Гайсин. р-ні] /Микола Ричков //Трибуна праці. – 1998. – 4 квіт.

Шароварська, О. Свято душ і талантів: [Про традиц. район. фест. самодіял. нар. творчості на приз Гната Танцюри, який переріс в обл. фест. фольклор. мистец.] /Оксана Шароварська //Земля Поділ. – 1998. – 10 квіт.

Шароварська, О. Подих пісенної весни: [Про обл. фестиваль фольклор. мистец. у Гайсині ] /Оксана Шароварська //Трибуна праці. – 1998. – 11 квіт.

Сікорський, Ю. Ожила енциклопедія Поділля: [Обл. свято фольклору на Гайсинщині] /Ю.Сікорський //Вінниц. відом. – 1998. – 16 квіт. – С.4.

Балан, Л. Гнат Танцюра був би задоволеним… [Про обл. свято фольклору, присвяч. його пам’яті]/Лариса Балан. // Вінниц. відом. – 1999. – 24 черв.

Чебан, О. Земля Танцюри пісню шанує: [Про фольклор. свято в Гайсині] /О.Чебан.// Уряд. кур’єр. – 2001. – 12 черв. – С. 8.

Гарбулінська, Т. Продовжувачі славетних традицій: [Про обл. свято фольклору ім. Г.Танцюри у м.Гайсині. Є фото] /Т.Гарбулінська //Світлиця. – 2003. – Трав.-черв.– (№ 3).

Марчук, Т. Пам’яті Гната Танцюри присвячено: [Про обл. фольклор. свято в м.Гайсині] /Т.Марчук //Вінниц. газ. – 2003. – 18 черв.

Ричков, М. Ім’я таланту – пісня: [Обл. свято фольклору «Народній пісні – жити» в Гайсині]/Микола Ричков. //Трибуна праці. – 2003. – 18 черв.

Таранюк , Є. Під сузір’ям Танцюри: [Творч. звіт худож. самоді-яльності в Гайсин. р-ні] /Євген Таранюк. //Вінниччина. – 2004. – 16 берез.

Скрипник, В. Народних пісень не переспівати: [Про обл. свято фольклор. мистец., приуроч. пам’яті Г.Танцюри] /Віктор Скрипник //Голос України. – 2004. – 15 черв.

Ткачук, О. Веселка барв скарбів пісенних: [Обл. свято фольклору на приз Г.Танцюри в м.Гайсині] /О.Ткачук. //Трибуна праці. – 2004. – 19 черв.

Гоцуляк, М. Свято фольклору: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри в м.Гайсині] /М.Гоцуляк. //Світлиця. – 2004. – №2.- квіт.-трав.

Ковч, Ю. Свято пісні і краси: [ІІ Всеукр. фест.-конкурс автент.пісні на приз Г.Танцюри] /Юрій Ковч. //Трибуна праці. – 2006. – 14 черв.

Лети, лети, голубко, пісне українська… [пісні в записах Г.Танцюри виконують кол. Гайсинщини] //Гайсин. вісн. – 2006. – 8 черв.

Будзиган, В. Клечання з татарського зілля і пісень: [ІІ Всеукр. фест.-конкурс автент. пісні на приз Г.Танцюри] /В.Будзиган. //Світлиця. – 2006. – №2.

Бойчук, Т. На гостинах у Танцюри: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри в м.Зятківцях] /Т. Бойчук. //Світлиця. – 2008. – №2. – С.7-8.

Ричков, М.Народній пісні жити!: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри] /Микола Ричков. //Гайсин.вісн. – 2010. – 24 серп.

Дмитренко, Ж. Тим, хто співає народні пісні заздрять навіть соловейки… [ІІІ Всеукр. фест.-конкурс автент. пісні на приз Г.Танцюри] /Жанна Дмитренко. //Вінниччина. – 2011. – 29 черв.

Ковч, Ю. Народній пісні жити: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри] /Юрій Ковч. //Трибуна праці. – 2012. – 19 черв.

Сентемон, Н. Свято пісні у краси: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри ] /Наталія Сентемон. //Вінниччина. – 2013. – 5 лип.

Дмитренко, Ж. Тернова хустка: [Обл. свято фольк. на приз Г.Танцюри в с.Зятківці] /Жанна Дмитренко. //Культура і життя. – 2014. – 9-18 лип. – С.17.

Залишити відповідь

Ви можете використовуватии ці HTML теги та атребути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Бібліоміст на Вінниччині.
Інтерактивна Google мапа з нанесеними об’єктами вільного достопу до мережі Інтернет.Просмотреть Бібліоміст на Вінниччині на карте большего размера