Книжкові новинки за серпень 2014 року в Гайсинський центральній бібліотеці

                                                                                                                            Шановні користувачі!

Фонд Гайсинської центральної бібліотеки поповнився новими книгами з різних галузей знань: історії, мовознавства, літературознавства, а також творами українських та світових письменників. Багато цікавої та пізнавальної літератури,з якою Ви маєте можливість ознайомитися, як на нашому сайті, переглянувши список новинок, так і завітавши до бібліотеки.

Коляда, І.А. Богдан Хмельницький /1. А. Коляда, В. І. Милько. – Київ: ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2013. — 128 с.

Богдан Хмельницький був не першим, хто розпочав боротьбу за свободу України. Але саме йому вдалося створити боєздатну армію, сформувати систему гетьманської влади і почати розбудовувати державу. Завдяки діяльності Хмельницького майже все українство, незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення. І хоча Великому Гетьманові не все вдалося зробити для збереження державності, його діяльність не тільки визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське політичне життя.

 

1000 фактів про Україну. — Харків: ТОВ «Бібколектор», 2013. — 315с.

Історія та політика, наука і техніка, мистецтво і спорт — ось далеко не повний перелік тем, що висвітлюються в нашому виданні. Ви дізнаєтесь про видатні археологічні пам’ятки — Кам’яну Могилу і Херсонес Таврійський, що увійшли до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО; про природні багатства України — мінеральні води та цілющі грязі, заповідний ковиловий степ і карпатські ліси, поклади вугілля та нафти, уранової руди та золота; про визначні наукові відкриття і технічні досягнення і, насамперед, про надзвичайних людей, які жили в нашій країні в різні часи.

 

Іспансько-український словник. Українсько-іспанський словник: 230 000 + 210 000: два в одному томі: 440000 од. пер./під заг. ред. В.Бусела. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2013 — 1136.

У словнику вказано основні значення іспанських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.
Іспансько-український та українсько-іспанський словники містять разом понад 440000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.
Італійсько-український словник. Українсько-італійський словник: 230000 + 210000: два в одному томі: 440 000 од. пер. / під заг. ред. В.Бусела. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2013. — 1136.

У словнику вказано основні значення італійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.
Італійсько-український та українсько-італійський словники містять разом понад 440000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

 

Друг, О. Вулицями старого Києва /О. Друг. – Львів: Світ, 2013. – 512 с.: іл. – (Серія “Історичні місця України”).

Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.
У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться мало¬відомі, але не менш цікаві факти, взяті з архівів старовинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, живописні твори (понад 1000 ілюстрацій) допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадавнього міста з півтора-тисячолітньою історією.
Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією Києва.

 

Кульчий, О. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів. \ О.В. Кульчий. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – 352 с.

У виданні «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів», підготовленому до 200-річчя від дня народження видатного українського поета, письменника, художника, громадського й політичного діяча Тараса Шевченка, на основі архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні автографи, рукописи творів, начерки, ескізи, титули книжок із дарчими написами, фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів, художників, скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів, які є лауреатами найвищої в Україні відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва – Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Книга адресована широкому колу дослідників і шанувальників українського мистецтва.

 

 Українські письменники. Довідник – К.: Велес, 2013. – 368 с.

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками, а також про сучасних українських письменників.
Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості окремих письменників і поетів у довіднику вміщено додаток «Літературні напрями і течії»

 

 

 

Бернгард, Т. Холоднеча: роман; Старі майстри: комедія: пер. з нім. / Т. Бернгард; передмова та комент. Т. І. Гавриліва; худож.-оформлювач О.Д. Кононученко. — Харків: Фоліо, 2013. — 474 с. — (Б-ка світ, літ-ри).

Поліція вилучала його книжки, міністри оголошували його душевно-хворим, критики пророкували його творам швидке забуття… Томас Бернгард (1931—1989) — письменник австрійського суспільства другої поло-вини XX століття, «голос правди», «мізантроп», «альпійський Беккет». Він дозволяв собі говорити все, що думав, і так, як вважав за потрібне.
«Холоднеча» (1963), перший роман, відразу приніс письменникові визнання. Це багатопланова розповідь про людські страждання, про достоїнство особистості, про тяжке існування людини у просторі, де панує холод самотності та відчуженості.
Прозова комедія «Старі майстри» (1985) «розважає» читача дошкульною критикою держави, її інституцій, а також доскіпливим перечитуванням канону, на якому побудовано західну культурно-освітню традицію. Мова Бернгарда близька до музикальних структур, а твори читаються на одному подиху, ще нікого не залишивши байдужим.

 

Панасенко, Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко. — Харків: Фоліо, 2013. — 122 с.

Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, етнограф… Його творчий доробок становить понад 50 томів, серед його праць — твори на кількох європейських мовах. Тому не дивно, що в листопаді 1915 року віденський науковець Йосиф Застирець звернувся до Нобелівського комітету з пропозицією відзначити діяльність «найбільшого українського і одночасно словенського поета і вченого», «великого провідника свого народу, міжнародного генія» Івана Франка Нобелівською премією. На жаль, через півроку Івана Яковича не стало — смерть виявилася прудкішою за світове визнання.

 

Чорногуз, О. Самогубець за покликанням [Текст] : Роман-пересторога / О.Ф. Чорногуз; передмова В.С. Рабенчука. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 424 с.: іл.

Швидше за все – це містичний твір. І водночас портрет в інтер’єрі сучасності та давнини українського народу, долю якого передрікає не сила духу, а безсилля перед силою грошей. Йдеться про наближення судного дня, тобто про чергову циклічність земної цивілізації, яку людина створює своїми рука¬ми, своїм інтелектом в ім’я своєї смерті… Це твір-засторога. Це твір-оберіг із чітко визначеною гуманістичною авторською позицією.

 

Шевченко, С. В. Соловецький реквієм / С. В. Шевченко. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – 592 с: іл.

Збірку публіцистики про соловецьку трагедію підготував фаховий журналіст у минулому керівник підрозділу наукової установи СБУ. Популярно написані нариси, ілюстровані оригінальними світлинами, вибрані архівні розвідки актуалізують та істотно доповнюють творчий доробок автора в цій темі за останніх 15 років. Книжка розповідає про розстріляне відродження України, нищення інтелектуальної еліти нації, яку уособлюють М. Зеров, М. Куліш, Л. Курбас В. Підмогильний, С. Рудницький, М. Яворський та інші. Стаття про виконавців смертних вироків містить список осіб, причетних до катувань тюремних етапів. Пізнавальними є оповіді про розкриття таємниць радянської імперії, поїздки-прощі. пошукові експедиції на Соловки, Біломорканал, у Сандармох. Уперше публікується частина віднайдених в Україні матеріалів з творчого доробку видатного архітектора й художника В. Кричевського (стаття «Переяславське відкриття»).
Для всіх, хто цікавиться історією, її маловідомими сторінками.

 

Зарицький, П. Молитва за ближнього : Вірші і поеми/П. А. Зарицький; передмова В.С. Рабенчука. — Вінниця : ДП «ДКФ», 2013 — 192 с.

Нова збірка віршів і поем відомого українського поета Петра ЗАРИЦЬКОГО — це суцвіття ніжної лірики, поєднане з драматичними епізодами української історії, скропленими потом важкої праці, сльоза¬ми нужденного життя і геноциду нації.
Творчий доробок поета, який перебуває у розквіті свого таланту, розрахований на широке коло читачів і шанувальників поезії будь-якого віку.

 

 

Сарамаґо, Ж. Сліпота: роман / Жозе Сарамаґо. — Харків: Фоліо, 2013. — 442 с. — (Б-ка нобелів. лауреатів).

«Сліпота» — це історія про те, як в одному безіменному мегаполісі люди раптом всі осліпли, крім однієї жінки, і до чого це призвело. Це алегорія про людське життя — безжально-іронічна, приголомшливо-страшна і до сліз прониклива. І все ж вона вселяє впевненість, що людина спроможна все подолати, і після прочитання цієї книги, за визнанням численних читачів, хочеться дивитися на світ широко відкритими очима і просто — жити. Тому що нічого важливішого за це й бути не може.

 

 

 

Земляк, В. Вибране: Романи, оповідання / Василь Земляк. — К: Україна, 2013— 720 с.

До ювілейного видання увійшли кращі твори письменника — романи «Лебедина зграя», «Зелені млини» та оповідання, які пройняті глибокими роздумами про народну пам’ять, про сенс людського життя на землі.
Розраховане на широке коло читачів.

 

 

Ґарі, Р. Коріння небес: роман / Р. Ґарі; пер. з фр. Л. Г. Кононовича; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. — Харків: Фоліо, 2013. — 603 с. — (Карта світу).

Роман «Коріння небес» французького письменника Ромена Ґарі (1914—1980) вважається одним з перших «екологічних» романів у світовій літературі. Його дія розгортається в самому серці «чорного континенту» — місті Форт-Лямі, у Французькій Екваторіальній Африці. Головний герой — ідеаліст Морель, якого навколишні вважають дива¬ком. Для білої людини слони довгий час були лише слоновою кісткою, а для чорної — тільки м’ясом, великою кількістю м’яса. Морель же захоплений ідеєю порятунку популяції африканських слонів. Він вірить у те, що й слони, і люди — незалежно від кольору шкіри — гідні поваги.

 

Смолич, Ю. К. Мир хатам, війна палацам: роман / Ю. К.Смолич; пер. А. Землянської. — К.: Всесвіт, 2013. — 583с.

Змінюються часи, змінюються епохи, а з ними наші погляди на ті чи інші історичні події. Але хто може цілком впевнено, як треба розставити всі крапки над «і», було насправді і хто був правий чи винний? Особливо як стосується таких складних та неоднозначних подій, як, наприклад події в Україні між двома революціями 1917 року — лютневою та жовтневою. Саме ці часи описані в романі видатного українського письменника Юрія Смолича (1900—1976) «Мир хатам, війна палацам». Так, письменник писав цей роман у радянські часи» так, нині постаті Грушевського, Винниченка, Петлюри та інших діячів сприймаються інакше, ніж тоді. Але це не означає, що цей роман — така собі примітивна агітка, зовсім ні. Це — епічна картина погляд людини, яка бачила ті події своїми очима. І тому цей твір, всякими сумнівами, буде цікавий сучасному читачеві, що не байдужий до історії рідної країни.

 

Грінченко, Б. Драматичні твори / Б. Грінченко; укладач О. В. Єременко. — К. : Антологія, 2013. — 224 с.

Борис Грінченко — відомий український письменник, лексикограф, літературознавець, історик і громадсько-культурний діяч.
Видання містить три драматичні твори: «Серед бурі», «Степовий гість», «Ясні зорі», що присвячені подіям історичного минулого. Найбільшу популярність здобула драма «Серед бурі». Події в ній віднесені до періоду Руїни — тяжкого лихоліття й міжусобних чвар, що настали в Україні після смерті Богдана Хмельницького.
Книга розрахована на широке коло читачів.

 

Лондон, Д. Північна одіссея: новели: пер. з англ. / Д. Лондон; передмова і прим. Н.Д. Білик. — Харків: ТОВ «Біб-колектор», 2013. — 410 с.

Джек Лондон (1876—1916) — видатний американський письменник, автор багатьох романів, повістей і оповідань, головним постачальником сюжетів для яких було його власне життя, що є найцікавішою з історій, ним створених. Недовге, але насичене, воно вражає кількістю пригод, труднощів і небезпек, які випали на долю письменника. Тому і твори його такі виразні та достовірні, сповнені вогню й почуттів, а герої — живі і яскраві — назавжди підкоряють серця.
Багатогранний талан Джека Лондона повною мірою розкрився в його новелах, найкращі з яких і увійшли до цієї книжки.

 

 Маланюк, Є. Єдиним сном, єдиним болем… [Текст] / Є. Маланюк // Пер. О. Архангельський. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 336 с.

Сучасне видання є оригінальним проектом, мета якого – донести до якомога більшої читацької аудиторії ідеї і мистецький дух творів видатного культурного і політичного діяча другої хвилі української еміграції Євгена Маланюка. У книзі поряд з поезіями Є.Маланюка представлені літературні переклади його творів російською мовою Олександра Архангельського. Органічним доповненням збірки є графічні доробки художника Андрія Надеждіна за мотивами поезій Є.Маланюка.
Вірші згруповані не за хронологією їх написання чи друку; простежується певний тематичний порядок у їх розташуванні.

 

Естерхазі, П. Небесна гармонія: роман / П. Естерхазі; пер. з угор. Ю. А. Бушко; худож.-оформлювач Д. О. Самойленко. — Харків: Фоліо, 2013. — 415 с. — (Карта світу).

Петер Естерхазі (нар. 1950 р. у Будапешті) — відомий сучасний угорський письменник-постмодерніст, лауреат багатьох престижних міжнародних премій. Його твори перекладені понад 20 мовами світу. У видавництві «Фоліо» 2010 року вийшла друком книга письменника «Жінка».
«Небесну гармонію» (2000) називають одним із найколоритніших європейських романів за останні 50 років. У ньому Петер Естерхазі — нащадок давнього аристократичного роду — з іронією і характерним угорським сумом відтворив історію своєї сім’ї, знаменитої угорської родини, що протягом століть переживала як високі злети, так і стрімкі падіння.

 
Загребельний, М. П. Павло Загребельний / М. П. Загребельний, худож.-оформлювач О. М. Іванова. — Харків: Фоліо, 2013. — 121 с. — (Знамениті українці).

Павла Загребельного ще за життя називали класиком — і заслужено. Він працював в українській літературі понад сорок років, створивши більше 30 романів, гостросюжетних повістей і кіносценаріїв. Життя Загребельного завжди було непростим — на його долю випали війна, полон, утиски з боку влади. Людина виняткової освіченості та енциклопедичних знань, він був одним з найпопулярніших українських письменників і залишається таким й понині. Цю книгу написав син Загребельного, який краще за всіх знав Павла Архиповича.

 

 

 Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. — Харків: Харкків: Фоліо, 2013. —123 с.

Григорій Савич Сковорода (1722—1794) — один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й зараз привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися до глибинних витоків «мандрівного філософа» й осягнути всю незбагненну мудрість його містики.

 

 

 

 Скуратівський, В. Мамина молитва. Повісті. Новели. Есеї. / Скуратівський Василь Тимофійович. — Київ: ТОВ “Видавництво “Гетьман”, 2013. — 504 с.

“Мамина молитва” — книга прози Василя Скуратівського. Якщо попередні видання були присвячені переважно народознавчим студіям звичаям, обрядам і традиціям українського народу, — то ця збірка виявляє нову грань авторських зацікавлень. Це художня проза, в якій відтворено нелегке життя селян у довоєнні та перші повоєнні роки. Герої повістей, а також новел та есеїв — реальні прототипи людей, котрі вистраждали пекельні муки тієї епохи. Попри увесь трагізм, який випав на долю нашого народу, просвічується кіптявий вогник доброти й величі нашого народу

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовуватии ці HTML теги та атребути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Бібліоміст на Вінниччині.
Інтерактивна Google мапа з нанесеними об’єктами вільного достопу до мережі Інтернет.Просмотреть Бібліоміст на Вінниччині на карте большего размера