Новинки краєзнавчої літератури

До уваги користувачів центральної бібліотеки!

Надійшли нові книги краєзнавчої тематики. Всіх зацікавлених запрошуємо до нашої бібліотеки!

donbas    Донбас – арена війни / упорядкув. О. Тараненко. – Вінниця: Т. П. Барановська, 2015. – 150 с.

  До цієї збірки ввійшли тексти своєрідних життєвих історій, аналітичних роздумів, публіцистичних есеїв та філософських міркувань, спровокованих ситуацією на буремному Донбасі в 2014 та 2015 роках.

  Це тексти авторства як дуже відомих письменників, поетів, фотохудожників та журналістів, так і дебютні, написані вперше, саме для цієї збірки. Переважно усі автори мають відношення до Донецького національного університету (це його викладачі, студенти, випускники) – українського вишу, який було евакуйовано до Вінниці у зв’язку зі збройним захватом університету бойовиками ДНР у Донецьку в вересні 2014 року.

   Волошенюк, І. С. Мій письменницький гербарій. – Вінниця:ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. –

voloshenyuk 364 с.

   До книги відомого подільського письменника зібрано публікації про колег, письменників, журналістів, інших митців, про людей цікавих, талановитих, незвичайної долі. Сюди також увійшли підготовлені до друку нариси, статті, есеї, що з тих чи інших причин довго сушилися в «гербаріях» столів і комп’ютерів, набуваючи, як колись говорили, «державної ваги». Здебільшого вони так і не друкувалися ніде.

kobets  Кобець, В. Благословен твій храм під небесами. Публіцистичні твори. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. – 868 с.

   Широкий діапазон творчих роздумів Василя Кобця – від рідного Слободища на Вінниччині до Заполяр’я, древньої Греції, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сибіру… Його нариси, статті, рецензії, листи до визначних державних діячів, до простих людей наповненні щирим розумінням сучасних проблем, приязню, бажанням творити для своєї держави і рідного українського народу.

   1933: «І чого ви ще живі?» /упоряд. Тетяна Боряк. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. –1933 720 с.

   Український голодомор для наших співвітчизників тривалий час залишався «білою плямою». На даний час видано багато видань на цю тему. Запропоновану працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіс¬кацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину то¬тального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами – позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела – загалом та зокрема щодо Голодомору.

   Поява цієї книжки була б неможлива передусім без тих, хто самовіддано і жертовно упродовж десятиліть збирав свідчення про одну з найбільш гуманітарних катастроф минулого століття.

zabezpechennya   Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону: Монографія. /За ред. С.В.Козловського/ – Вінниця: Меркьюрі – Поділля, 2016. – 258 с.

  Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методичних основ управління стійким економічним розвитком агропромислового комплексу регіону. Досліджено концептуальні засади державного управління у сфері забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі. Запропоновано економічний механізм управління стійкістю розвитку аграрної галузі Вінницької області. Розроблено економіко-математичну модель оцінки та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі застосування теорії нечіткої логіки.

  Монографія розрахована на наукових працівників, економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, всіх, хто цікавиться питаннями управління аграрною економікою.

 Бізнес-планування: основа стратегічного розвитку підприємств в ринкових умовах:byznes Монографія. / М. І. Петренко, А. Г. Драбовський, П. В. Іванюта. – Вінниця, ВКТ, 2016. – 628 с.

  У монографії обґрунтовані теоретичні, методологічні та практичні аспекти бізнес-планування як одною із сучасних напрямів розвитку бізнесу в Україні. Викладена детальна характеристика бізнес-плану, його структура та основні підходи до розробки. Методологія розробки бізнес-плану базується на використанні методів контролінгу, організації й плануванні виробничого процесу на підприємстві щодо виготовлення продукції, оцінки його ефективності, ринкового аналізу продукції та конкурентоспроможності, і найголовніше – широкого застосування програмного продукту «Ргоject Ехрегt». Також наведені конкретні приклади інноваційних бізнес-планів підприємств усіх галузей діяльності.

  Ця монографія призначена для підприємців-початківців, студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, слухачів різних курсів з основ підприємництва, бізнес-планування, і підвищення кваліфікації, для ведення ділових і кваліфікаційних семінарів та тренінгів щодо ведення бізнесу, а також для досвідчених підприємців.

peremozhtsi  Переможці: Вінницька область /Гол. ред. колегія Книги Пам’яті України: Герасимов І. О. (гол.), Муковський І.Т. (заст. гол.), Панченко П.П. (заст. гол.), Вишнев¬ський Р. Г. (відп. секретар) та ін.; обл. ред. кол.: Івасюк І. Д. (гол.), Качур О. В. (заст. гол.), Харчук В. Є. (відп. секр.) та ін. — Київ : Центр ДЗК, 2007-2016. — (Серія «Книга Пам’яті України»).

   Т.9 : Доповнення і уточнення до попередніх видань Книг Пам’яті Вінницької області / Упор.: Харчук В. Є. (керівник), Боровик Г.В., Деркач М.В., Крас¬нюк О.С., Лиманець Г.М. — Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. — 480 с.: іл.

  9 том доповнює раніше видані історико-меморіальні серіали Книг Пам’яті по увічненню імен вінничан — учасників Другої світової війни, які полягли на фронтах, в партизанських загонах і антифашистському підпіллі, померли від ран, пропали безвісти, загинули в німецькому полоні; повернулись з війни, відбудовували народне господарство і померли в повоєнний період або нині мешка¬ють на території області чи за її межами; поіменні списки закатованих загарбниками мирних грома¬дян області; персоналі! загиблих вінничан — учасників радянсько-фінляндської війни 1939-1940 рр.

   Для істориків, краєзнавців, студентської і учнівської молоді, широкого кола читачів, яким дорога пам’ять про минуле Вінниччини.

 ПОДОЛЬСКИЙ ПАТЕРИК XX ВЕКА, или Краткие жизнеописания новомучеников,podolskyj исповедников и подвижников благочестия земли Подольской /2-е издание, перерераб. и доп. – Винница. – 2015 г. – 420 с, ил.

  «Подольский Патерик XX века» — это краткие жизнеописания святых новомучеников, исповедников и подвижников благочестия, имеющих отношение к Подольской земле. Вниманию читателей предоставлены сохранившиеся уникальные архивные документы, материалы и фотографии того периода, многие из них публикуются впервые.

   Публикация рассчитана на широкий круг читателей – всех, кто интересуется историей православной Церкви на Подолии в XX веке.

tajemnyjya  Вітковський, В. ТАЄМНИЦЯ СХОВАНИХ МОГИЛ. Резонансні розслідування. Бібліотечка журналу «Вінницький край». Випуск п’ятнадцятий. – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К». – 2016. – 208 с.

   Ця книга є продовженням попередньої документальної збірки авторів «Таємниці підпільного обкому», виданої 2013 року в Бібліотечці журналу «Вінницький край».

  Автори продовжують тему резонансних і мало вивчених подій нашого історичного минулого, зокрема, обставин загибелі Лялі Ратушної і арештів органами МДБ – КДБ жінок – свідків ексгумації окупаційною владою і впізнання жертв НКВД з таємних масових поховань у вінницькому міському парку, а також багато інших.elyta

   Бізнес-еліта Поділля: XII Регіональний конкурс. /уклад: А. В. Кирницька, В. А. Кирницький, О. О. Ковальчук. – Вінниця, 2015. – 140 с.: кол. іл.

 У довіднику представлена інформація про підприємства Подільського регіону, що стали лауреатами Регіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» у 2015 році.

vinnychchyna  Гораш, В. Фотоальбом «Вінниччина». Подарункове видання. – Київ: видавництво «Фенікс», 2013 – 256 с.

  Лагутенко, О. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавчеchebykyn дослідження. – К.: Криниця, 2016. – 376 с.

  Книгу присвячено творчості видатного художника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора і ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, дійсного члена і президента Національної академії мистецтв України Андрія Чебикіна. У цьому виданні вперше відтворено цілісно, у класичному форматі хронологічної послідовності, творчий шлях майстра від середини XX ст. до середини 2010-х років, розглянуто феномен його різнобічних мистецьких проявів, широкомасштабної художньої, громадської, культуротворчої діяльності.

   Представлення творів майстра значно доповнено маловідомими матеріалами: численними ескізами, етюдами, зарисовками, а також роботами, які раніше не друкувалися, що дозволяє зануритися у творчу лабораторію художника, збагачує оцінку мистецького надбання А. В. Чебикіна у контексті доби, в сучасному розвитку культури України. Книгу адресовано фахівцям і всім шанувальникам образотворчого мистецтва.

Залишити відповідь

Ви можете використовуватии ці HTML теги та атребути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Бібліоміст на Вінниччині.
Інтерактивна Google мапа з нанесеними об’єктами вільного достопу до мережі Інтернет.Просмотреть Бібліоміст на Вінниччині на карте большего размера